КОНОНЕЦ Наталія Василівна - доктор педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач інформатики та комп’ютерної техніки. Кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання» на тему: “Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів” (2010). Докторська дисертація зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання» на тему: "Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп'ютерного циклу студентів аграрних коледжів" (2017).

Лектор майстер-класів у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», член науково-методичної комісії із «Впровадження інформаційних систем і технологій у діяльність вищих навчальних закладів України».

Має Трудову відзнаку Міністерства аграрної політики та продовольства України “ЗНАК ПОШАНИ” (посвідчення № 9916 Рішенням колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 серпня 2011 року №499-к). Вивчає проблему розробки електронних засобів навчання, методики викладання дисциплін комп’ютерного циклу, дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу. Автор більше 100 наукових праць з педагогічних наук: дидактика, методика професійної освіти, інформаційні технології в освіті.

Шановні відвідувачі! Нам важлива Ваша думка про наш дидактичний ресурс. Про помічені неточності, а можливо, й помилки велике прохання повідомляти нам. Чекаємо на Ваші відгуки та пропозиції! Пишіть.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Шановні колеги! У світ вийшла моя книга "Как создать электронный учебник"

Кононец Н. В. Как создать электронный учебник : пособие по созданию электронных учебников для ресурсно-ориентированного обучения / Наталия Кононец.  Saarbrücken, Deutschland : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 128 с.

Придбати книгу можна в Інтернет-магазині "ЛЮБЛЮ КНИГИ"

https://www.ljubljuknigi.ru/

Веб-сайт як інформаційний ресурс навчального закладу – крок до якісної аграрної освіти 

 

31.10-01.11.2013 року на базі Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ були підведені підсумки Конкурсу конкурсною комісією у складі голови Дудник Т.П. (заступника директора з навчально-методичної роботи ДУ «НМЦ «Агроосвіта»), заступника голови Краєвої Л.М. (завідувача навчально-методичного кабінету моніторингу якості навчання та забезпечення документами про освіту ДУ «НМЦ «Агроосвіта») та членів журі: Ігнатуші В.В. (керуючий партнер PR-агенції Media Brand), Кліща В.Ю. (Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ), Кононец Н.В. (Аграрний коледж управління і права Полтавської ДАА), Мандрика М.С. (Вишнянський коледж Львівського НАУ), Новіцького С.Б. (Рівненський ДАК), Яцків Л.Ф. (Стрийський коледж Львівського НАУ).

http://minagro.gov.ua/uk/node/9994 

Майстер-класи у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»:

У березні та квітні 2008 року на майстер-класі «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» – виступ на тему «Створення електронних підручників у середовищі текстового процесора Word».

12.06.2009 – виступ на майстер-класі «Створення електронних підручників, посібників» у рамках ХХІ Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «Агро-2009»;

Червень 2011 - майстер-клас «Створення електронних підручників, посібників» 2-3 червня 2011 року у рамках ХХІІІ Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «Агро-2011».

Квітень 2012 - майстер-клас «Інноваційні підходи до організації та методичного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних та лабораторних заняттях», на якому розглядалися питання впровадження РОН на практичних та лабораторних заняттях з інформатики та інших дисциплін з використанням ІКТ.

 

Квітень 2013 - майстер-клас «Креативна освіта – освіта XXI століття», виступ на тему «Формування креативного педагога як необхідна умова реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання у вищому навчальному закладі І–ІІ рівнів акредитації», 10 квітня 2013 року. 

  Про роботу та досягнення Кононец Н.В. зазначено у випусках газет «Освіта АПК» (травень, 2007), «Освіта аграрна» (травень 2008), «Освіта аграрна» Випуск №9(14) (вересень 2009).

 

 

  • Член науково-методичної комісії із «Впровадження інформаційних систем і технологій у діяльність ВНЗ» http://www.smcae.kiev.ua/news.php?readmore=838 
  • Експерт з оцінювання підручників "Інформатика" (2018 р.)

Майстер-клас "Креативна освіта - освіта ХХІ століття"

Матеріали для майстер-класу на тему "Формування креативного педагога як необхідна умова реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання у вищому навчальному закладі І–ІІ рівнів акредитації": презентація, буклети, тести, педагогічні ситуації...

Презентація "Формування креативного педагога"
Креативний педагог - копия.pptx
Microsoft Power Point Presentation 9.4 MB
Тест на креативність.doc
Microsoft Word Document 40.0 KB
Педагогічні ситуації
P_pedagog_situac.pdf
Adobe Acrobat Document 209.8 KB
Буклети.rar
compressed file archive 549.4 KB
Оптичні ілюзії
оптические илюзии.rar
compressed file archive 3.6 MB

Наукові публікації Кононец Н.В.

Кононец Н.В. Диск Google як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних кол
pednauk_2014_1_25.pdf
Adobe Acrobat Document 598.1 KB
Кононец Н.В. Упровадження ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжа
peddysk_2014_16_17.pdf
Adobe Acrobat Document 569.8 KB
Кононец Н. В. Соціальні мережі як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах / Наталія Кононец // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1-4. – C. 79–89.
Соцмережі Кононец НВ.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
Кононец Н. В. Викладач у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів
Кононец Н. В. Викладач у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Н. В. Кононец // Матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [“Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євро інтеграційних тенденцій вітчизняної освіти”], (Полтава, 1–2 квітня 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 45–46.
Викладач в контексті РОн.pdf
Adobe Acrobat Document 161.6 KB
Кононец Н. В. Відеолекція як ефективна форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів аграрних коледжів
Кононец Н. В. Відеолекція як ефективна форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів аграрних коледжів / Кононец Н. В. // Матеріали Х Всеукраїнської наук.-метод.конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 407–411.
Відеолекція.pdf
Adobe Acrobat Document 243.5 KB
Кононец Н. В. Технологія майндмеппінгу як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в коледжі
Кононец Н. В. Технологія майндмеппінгу як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в коледжі / Н. В. Кононец // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк, 2013. – № 2 (14). – С. 125–131.
ТЕХНОЛОГІЯ МАЙНДМЕППІНГУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА
Adobe Acrobat Document 417.8 KB
Кононец Н. В. Метод проектів при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу студентів економічних спеціальностей аграрного коледжу
Кононец Н. В. Метод проектів при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу студентів економічних спеціальностей аграрного коледжу / Н. В. Кононец // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк, 2013. – № 1 (13). – С. 113–117.
МЕТОД ПРОЕКТІВ ПРИ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОМ
Adobe Acrobat Document 243.0 KB
Кононец Н. В. Практическое занятие по информатике в контексте ресурсно-ориентированного обучения студентов
Кононец Н. В. Практическое занятие по информатике в контексте ресурсно-ориентированного обучения студентов / Кононец Н.В. // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11 (часть 3). – С. 540–545. http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10002428
Практическое занятие РОО.pdf
Adobe Acrobat Document 791.3 KB
Кононец Н. В. Інформаційно-освітнє середовище як дидактична основа для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрному коледжі
Кононец Н. В. Інформаційно-освітнє середовище як дидактична основа для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрному коледжі / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Полтава, 2013. – С. 129–135.
Другий макет№12.pdf
Adobe Acrobat Document 3.5 MB
Кононец Н.В. Застосування хмарних обчислень для ресурсно-орієнтованого навчання інформатики
Застосування хмарних обчислень для ресурсно-орієнтованого навчання інформатики
2013-12-08--A4_tom-24.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання – крок до якісної освіти в аграрному коледжі
Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання – крок до якісної освіти в аграрному коледжі / Н. В. Кононец // Збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Людина, природа, техніка у ХХІ столітті”], (Полтава, 21-22 листопада 2013 р.) / Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2013. –С. 71–74.
Ресурсно-орієнтоване навчання – крок до
Adobe Acrobat Document 164.7 KB
Kononets N. Method of Preparation and Conduct Webinar in Informatics for Students of Agrarian College
Kononets N. Method of Preparation and Conduct Webinar in Informatics for Students of Agrarian College / N. Kononets // Теоретичні та прикладні аспекти інноватизації вищої професійної освіти: [Міжнародна колективна монографія] / [Колектив авторів]; (за заг. ред. д.пед.н., проф. Секрет І.В.). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. – С. 385–395.
Kononets.pdf
Adobe Acrobat Document 184.9 KB

 

Кононец Н. В. Електронний навчальний ресурс “Інформатика+” як засіб ресурсно-орієнтованого навчання студентів [Електронний ресурс] / Кононец Наталія Василівна // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [“Інформаційні технології в навчальному процесі 2013"] / Чернігівський обласний інститут післядипломної пед. освіти імені К. Д. Ушинського. – Чернігів, 2013.– Режим доступу: http://ikt-cn.org/images/kononets_13.pdf

kononets_13.pdf
Adobe Acrobat Document 456.9 KB

Кононец Н. В. Принципы планирования самостоятельной работы студентов при ресурсно-ориентированном обучении дисциплинам компьютерного цикла / Кононец Наталия Васильевна // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 10(77). – С. 86–91.  http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/24.html  

issn_1993-5552_2013_10_24.pdf
Adobe Acrobat Document 505.8 KB

Кононец Н. В. Ресурсно-ориентированное обучение студентов – шаг к непрерывному образованию / Кононец Н. В. // Материалы науч.-практ. конф. [“Возрасты образования: социальное и личностное измерения”], (Москва, 23 октября 2013 г.) / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 27–29.

http://new.philos.msu.ru/news/item/sostojalas_konferencija_vozrasty_obrazovanija_2081/  

Статья.doc
Microsoft Word Document 43.0 KB

Кононец Н. В. Совершенствование конструирования и создания электронных учебников для ресурсно-ориентированного обучения студентов / Кононец Н. В. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. (Электронный журнал). – URL: www.science-education.ru/110-9916 

Засоби підготовки бібліотекарів коледжу до організації ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в аграрному коледжі
Стаття у збірнику "EUROPEJSKA NAUKA XXI POWIEKĄ – 2013"
2013-05-06_A4_tom-14.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB
Вимоги до структури та змісту електронних підручників для ресурсно-орієнтованого навчання інформатики
conferences_15_13_3_1.pdf
Adobe Acrobat Document 917.5 KB

Применение новейших средств обучения как дидактическая основа организации ресурсно-ориентированного обучения дисциплин компьютерного цикла в аграрном колледже

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33598 

Веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики

http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/5_123956.doc.htm

Портфоліо з інформатики як засіб контролю навчальної діяльності студента при ресурсно-орієнтованому навчанні

http://www.rusnauka.com/9_NND_2013/Pedagogica/5_132213.doc.htm

Открытое занятие в контексте ресурсно-ориентированного обучения информатики в аграрных колледжах

http://www.rusnauka.com/9_NND_2013/Pedagogica/5_132211.doc.htm


ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ: РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ.pdf
Adobe Acrobat Document 195.7 KB
ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ-КВЕСТ У КОНТЕКСТІ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБКВЕСТ.pdf
Adobe Acrobat Document 189.4 KB
ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ ДО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Підготовка викладачів аграрних коледжів
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ЕРГОНОМІКИ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ЕРГОНОМІ
Adobe Acrobat Document 641.1 KB
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ПРИ СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
Кононец Н. В. Наукове обґрунтування принципу індивідуального підходу при створенні електронного підручника / Н. В. Кононец // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 15 (178). – С. 281–290.
15-2009-ped.rar
compressed file archive 6.1 MB
СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ
СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ ІН
Adobe Acrobat Document 116.8 KB
АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА: РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.pdf
Adobe Acrobat Document 110.3 KB
ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ.pdf
Adobe Acrobat Document 301.2 KB
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ ДО ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ
Adobe Acrobat Document 249.5 KB
ПРИНЦИП МУЛЬТИМЕДІЙНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ПРИНЦИП МУЛЬТИМЕДІЙНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ Е
Adobe Acrobat Document 278.7 KB
Принцип мультиплікаційності при створенні електронних підручників
Принцип мультиплікаційності при створенн
Adobe Acrobat Document 4.6 MB
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ ГІПЕРТЕКСТОВОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ ГІПЕРТЕКС
Adobe Acrobat Document 186.6 KB
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБОМ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ІНДИВ
Adobe Acrobat Document 129.1 KB

Для викладачів

Яндекс.Метрика
Банк Интернет-портфолио учителей
Українські уроки про ІТ

On-line анкетування