Електрона бібліотека (англ. Digital library) — розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному для кінцевого користувача вигляді.

Основними функціями електронної бібліотеки є:

  • задовольняти інформаційні потреби користувачів;
  • надавати інформаційні послуги (пошук, анотації, інформація про нові надходження та ін.);
  • організовувати інформацію таким чином, щоб її було зручно використовувати (каталогізація та зручна навігація, можливість викачки файлів);
  • забезпечувати інтеграцію інформаційних ресурсів.

Корисні електронні навчальні ресурси...

Pascal & Delphi
Глинський Я.М. Pascal & Delphi
gl_pascal.djvu
djvu File 1.0 MB
Основи інформатики у визначеннях та таблицях
Основи_інф-ки_у_визн_табл_схемах.pdf
Adobe Acrobat Document 3.4 MB
Системи електронної комерції
Юдін О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с.
Юдин, Макарова, Лавренюк 122_453 Copy.pd
Adobe Acrobat Document 6.2 MB
Бондаренко О.О., Ковшун М.І., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика
Бондаренко О.О., Ковшун М.І., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика. Третій рік – єдиний курс. 11 клас. Рівень стандарту, Навчальний посібник / – Шепетівка: «Аспект», 2011 – 192 с.
11kl_standart.pdf
Adobe Acrobat Document 4.8 MB
24 Интернет-профессии
24 Интернет-профессии или как заработать не выходя из дома
internet-professii.rar
compressed file archive 9.2 MB
Київський університет імені Тараса Шевченка Є.О.Іванов, В.Т.Матвієнко, Ю.Д.Попов.Основи роботи з системою Microsoft Excel
Excel.rar
compressed file archive 648.8 KB
Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник
Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 307 c.
IS_Yurist.rar
compressed file archive 2.8 MB
Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку
Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 187 с.
IS_OBLIK_Tereshenko.rar
compressed file archive 1'008.2 KB
Антонюк В.А., Курков М.С. Інформаційні системи і технології у фінансах
Антонюк В.А., Курков М.С. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 140 с.
IS_Finans.rar
compressed file archive 1.9 MB
Системи оброблення економічної інформації
Системи оброблення економічної інформації: Навч.-метод. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 2004. - 332 с.
IS_Sistemi_obroblennya.rar
compressed file archive 1.5 MB
Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті
Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. — 259 с.
IS_Menedgment.rar
compressed file archive 919.6 KB
Учебник по Photoshop 5 для начинающих
photoLesson5.0.rar
compressed file archive 314.8 KB
Інформаційні системи та технології в економіці
Инф.сист.в економ.zip
Compressed Archive in ZIP Format 697.7 KB
Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи
Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 291 с.
IS_Korporativ.rar
compressed file archive 1.4 MB
Основи інформатики
Osn_INF.doc
Microsoft Word Document 617.0 KB
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ
ІС у фін.rar
compressed file archive 2.0 MB
Інформатика 10 клас
Ривкінд Й.Я. Інформатика 10 клас. Рівень стандарту
informatika_pivkind_ctandart.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
Костриба О. В. Усi уроки iнформатики. 9 клас
Костриба О. В. Усi уроки iнформатики. 9 клас. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 191, [1] с.
d0bad0bdd0b8d0b3d0b0_uroki_9klass.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 10 клас. Рівень стандарту
Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 10 клас. Рівень стандарту. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 192 с.
usi_uroki_informatiki_10_standart1.pdf
Adobe Acrobat Document 5.5 MB
Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 11 клас. Рівень стандарту
Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 11 клас. Рівень стандарту. — Х.: Вид. група «Основа», 2011. — 240 с.
usi-yroku-informatuku-11-klas-standart1.
Adobe Acrobat Document 4.3 MB
Володіна І.Л. Інформатика
Володіна І.Л. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів: рівень стандарту: у 2 ч. / І.Л. Володіна, В.В.Володін.— Х. : Гімназія, 2010. — Ч. 1.— 352 с.
Inform_10_part_1.pdf
Adobe Acrobat Document 6.1 MB

Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посіб-ник / За заг. ред.

Частина 1
IS_rozd_7-1.rar
compressed file archive 844.7 KB
Частина 2
IS_rozd_7-2.rar
compressed file archive 1.3 MB
Частина 3
IS_rozd_7-3.rar
compressed file archive 1.1 MB
Частина 4
IS_rozd_7-4.rar
compressed file archive 1.2 MB
Частина 5
IS_rozd_7-5.rar
compressed file archive 3.3 MB
Excel и нелинейные алгебраические уравне
Adobe Acrobat Document 557.3 KB
Excel и системы линейных алгебраических
Adobe Acrobat Document 289.8 KB
Excel лаб практикум (Гавриленко, Парохне
Adobe Acrobat Document 989.1 KB
Балансовые задачи - средствами Excel.pdf
Adobe Acrobat Document 334.8 KB
Метод комплекс КТ в ИА.pdf
Adobe Acrobat Document 490.6 KB
Прогнозирование в Excel методом скользящ
Adobe Acrobat Document 337.6 KB

Для викладачів

Яндекс.Метрика
Банк Интернет-портфолио учителей
Українські уроки про ІТ

On-line анкетування